سلام لینک ptp زدم (فاصله طرفای 1km )ولی پهنای باند خوبی بهم نمیده رادیو ها هم sxt
سیگنال روی 65/60
SNR=55
پهنای باند خیلی کمه فرکانس هم خیلی عوض کردم ولی باز همونه کمتر میشه بیشتر نمیشه؟موضوعات مشابه: