با سلام
4 نقطه به هم متصل شده اند با رادیوهای میکروتیک SEXTANT.
نقطه اول دفتر مرکزی
نقطه دوم پاساژ خرید شماره A
نقطه دوم پاساژ خرید شماره B
نقطه سوم پاساژ خرید شماره C
دفتر مرکزی به سمت پاساژ خرید شماره A و
مرکز خرید شما B و مرکز C نیز به به صورت جفت جفت رادیوها به سوی همدیگر بوده و این نقاط به هم متصل گشته اند.
یعنی پاساژ a به دفتر
C به B
از این 4 رادیو 2 رادیو به صورت بریج تعریف شده اند.
------------------------------------------------------------
قبل از اتصال تقاط
دفتر مرکزی از سوییچ 24 پپورت مدیریتی میکروتیک استفاده می کند که تمامی پورتها بریج تعریف شده اندو از یک سرور مجازی ساز HYPER-V و از فایروال کریو کنترل به صورت مجازی استفاده می نماید. 192.168.0.X رنج آی پی و تعداد کاربران 10 نفر
-------------------------------------------------------
نقطه شماره B نیز به همین صورت که برای دفتر مرکزی ذکر شده منتها با رنج 192.168.10.X
در این نقطه حدود 50 دی وی آر وجود دارد که با سوییچ های گیگ با هم ارتباط دارند و در نهایت کابلی از همه اینها انشعاب میگیرد میرسید به سوییج مدیریتی میکروتیک گیگ که این دی وی آرها در رنج 192.168.1.x می باشند و در شبکه تعریف شده که این دو رنج همدیگر را ببینید.
-----------------------------------------------------
از نقطه B به نقطه A یک کابل بلند شبکه که در بین راه تقویتی خورده کشیده شده خورده به نزدیکترین سوییچ دی وی آرها و از انجا نیز دو کابل شبکه به منشی و مدیریت نقطه a.
و در نقطه A شبکه ساده با دو کاربر می باشند منشی و مدیریت. از همین کابل که به سوییچ خورده ارتباط برای مدیریت و منشی نیز حاصل شده. روی وای فای به مودم ای دی اس ال خودشان وصلند و روی پورت لن به شبکه ای که از پاساژ کناری که عرض کردم کشیده شده برای مشاهده دوربینها ارتباط با پاساژ b
------------------------------------------------------
نقطه سی نیز یک مودم ای دی اس ال دارد که دو کاربر آنجا هستند و در آنجا نیز حدود 5 دی وی آر وجود دارد که در نهایت یک کابل از نزدیکترین سوییچ به دفتر پاساژ خورده به مودم و مودم در رنج 192.168.1.X آی پی میدهد.
---------------
مشکل :
نقاط سی دارد به بقیه مراکز آی پی میدهد!
میخواهم یک پلن مشخص و منظم برای آی پی ها تعریف کنم که انقدر قاتی پاتی نباشد.
شبکه ها از همدیگر جدا شوند که در کار هم مشکل و اختلالی پیش نیاورند.
در نقطه بی یک دامین کنترلر هست و در نقطه دفتر مرکزی هم یک دامین کنترلر که میخواهم این دو را به هم وصل کنم که تا حالا به حال دو دامین کنترلر را به هم وصل نکردم و تجربه ای ندارم و نیاز به راهنمایی دارم.
-----------------------------------------------
هدف از اتصال نقاط:
انتقال تصویر دوربینها.
ایجاد داخلی تلفن برای نقاط
فولدر شیر که ایجاد شده
-----------------------------------------------
در حال حاضر:
رادیوها همدیگر را پینگ دارند. بندویست تست خوب نشان میدهد روی 100 مگ سند ریسیو.

-----------
میخواهم از هم آی پی نگیرند و شبکه ها را از هم جدا کنیم/ پلن مرتب و منظم آی پی برایشان طراحی کنیم/ بتوان دو تا دامین کنتررلر را به هم وصل کرد/ و خلاصه یک شبکه تر و تمیز داشته باشیم.
در صدد این هستم که بتوانم شکل این شبکه هم بکشم.
خیلی حرف زدم ببخشیدموضوعات مشابه: