سلام و خسته نباشید.
من برای یک کافه یک hotspot ایجاد کردم و از اسکریپت برای محدود کردن حجم برای هر کاربر Trial استفاده کردم.
یعنی از این اسکریپت :

کد:
#Set your dowload limit in MegaBYTES!
:local downloadlimitmb "2000"


### You will not need to edit anything below this line ###
:local downloadlimit  [($downloadlimitmb  * 1000)]
:local counter
:local datadown
:local username
:local macaddress
:foreach counter in=[/ip hotspot active find ] do={
:set datadown [/ip hotspot active get $counter bytes-out]
:if ($datadown>$downloadlimit) do={
:set username [/ip hotspot active get $counter user]
:set macaddress [/ip hotspot active get $counter mac-address]
/ip hotspot user remove [/ip hotspot user find where name=$username]
/ip hotspot user add name=$username limit-bytes-out=$downloadlimit mac-address=$macaddress profile=FreeUser
/ip hotspot active remove $counter
:log info "Force logout on user: $username - Reached download quota"
}}
و از این اسکریپت برای ریست کردن در هر روز :
کد:
:log info "Checking Users"
:local counter


:foreach counter in=[/ip hotspot user find profile="FreeUser" ] do={
/ip hotspot user remove $counter
}
همه چی خیلی خوب و به درستی کار میکنه. سوالی که الان دارم امکان این وجود داره که یک exception قائل بشیم برای یک یا دو یوزر که بدون محدودیت استفاده کنند ؟
چون بعد از ساختن هر یوزر حتی به صورت دستی و 0 کردن limit یا بالا بردن عدد بعد از اجرای اسکریپت اول دوباره بهشون محدودیت تعلق میگیره. امکان این کار با استفاده از ویرایش اسکریپت یا راه دیگه هست ؟
با تشکر و معذرت بابت طولانی شدن نوشته خواستم اطلاعات کامل رو داده باشم.موضوعات مشابه: