با سلام
100 سازمان از 100 شهر یک استان قراره توسط یک شرکت پشتیبانی بشن و خدماتی به اونها ارائه بشه... از قبیل :
1 .مدیریت نزدیک از راه دور (vpn)
2. Hotspot
3. کنترل و پشتیبانی شبکه با Solar NPM
4.VOIP
5. Internet Accounting
همه نقاط به اینترنت ADSL و IP Valid , RB750 تجهیز شده اند .
با تجهیزات فوق چگونه می توان این پروژه را آجرا نمود ؟

اگه شرکت رو نقطه مرکزی در نظر بگیرم و از بقیه نقاط بهش تانل بزنم با توجه به نیازهام از کدوم پروتکل تانل استفاده کنم ؟
در مبحث روتینگ آیا باید از OSPF استفاده کنم یا ....؟

لطفا مرا در انجام این پروژه همراهی کنید .

با تشکر Riverموضوعات مشابه: