من میخوام به یک sxt بگم که وقتی 5 دقیقه پینگ 193.168.1.10 یا 193.168.1.11 رو نداشت ریستارت بشه.
و به یه sxt دیگه هم بگم وقتی 5 دقیقه پینگ 193.168.1.15 رو نداشت ریستارت بشه.

حالا این اصلا شدنی هست؟ چطوری؟
دوم اینکه اگر این کار رو بکنیم ضرر نداره، چون مثلا ممکنه برق 192.168.1.10 برای 24 ساعت قطع بشه، بعد این sxt مدام ریستارت میشه. این ضرر نداره؟موضوعات مشابه: