اختصاص آیپی و Gatway خاص به هر دستگاهی که به AP وصل می شه

Printable View