سلام
کسی با نرم افزار dude کار کرده است؟
چطور به میکروتیک متصل می گردد
راهنما و اموزش دارد
چه کارهایی می تواند برای میکروتیک انجام دهد


با تشکرموضوعات مشابه: