در طي سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي كرم رايانه‌اي ‪ ،W۳۲/Brontok.H‬با آلوده‌كردن بيش از هشت درصد از رايانه‌هاي كاربران ايراني، عنوان شايعترين و مهم‌ترين كد مخرب در ايران را به خود اختصاص داد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، اين كرم رايانه‌اي كه ويژه سيستم عامل ويندوز و نسخه‌هاي مختلف آن است، از طريق نقاط آسيب‌پذير، حفره‌هاي امنيتي و نامه‌هاي الكترونيك منتشر شده ، پس از آلوده كردن رايانه خود را به تمام آدرس‌هاي پستي موجود در آن ارسال مي‌كند.

اين كرم رايانه‌اي موجب آلودگي سريع و وسيع در شبكه‌ها و نيز ايجاد اختلال در عملكرد سيستم‌ها مي‌شود، همچنين از ديگر عملكردهاي تخريبي ‪ Brontok.H‬مي‌توان به غيرفعال كردن مديريت زمان نرم‌افزار و رجيستري سيستم عامل و نيز حذف كامل قسمت "فولدر آپشن" آن، اشاره كرد.

تروجان ‪ Rontobrok.A‬نيز با حمله به بيش از ‪ ۶‬درصد از رايانه‌هاي كشور ايران، دومين ويروس شايع سال ‪ ۲۰۰۶‬است.

هر چند قدرت تخريبي اين كد، "بحراني" ارزيابي نشده، اما اين تروجان قادر است رايانه‌ها را در برابر حمله ساير كدهاي مخرب، آسيب پذير كرده و از اين طريق صدمات جدي به آنها وارد كند.

تروجان ‪ Rontobrok.A‬از طريق حفره‌ها و نقص‌هاي امنيتي منتشر مي‌شود. اين كد پس از نفوذ و آلودگي رايانه‌ها اقدام به سرقت اطلاعات محرمانه كرده و اين داده‌ها را از طريق نامه‌هاي الكترونيك به خرابكاران اينترنتي ارسال مي‌كند.

ويروس مشهور ‪،W۳۲/Jeefo.A‬رتبه سوم شايعترين ويروس‌ها را به خود اختصاص داده كه مدتها كاربران ايراني را با مشكلات فراواني مواجه كرده است.

اين ويروس كه از طريق افزودن و ضميمه كردن كد خود، به فايل‌هاي مختلف ورمزگذاري آنها در شبكه اينترنت، منتشر مي‌شود، با نفوذ در حافظه سيستم‌ها، سعي در تخريب فايل‌هااجرايي و قابل انتقال دارد.

يكي از ويژگي‌هاي اين ويروس قابليت پنهان شدن در سيستم و انجام حملاتي است كه به سختي قابل شناسايي است.

فهرست كامل شايع‌ترين و مهم‌ترين كدهاي مخرب سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي را در جدول زير مشاهده مي‌كنيد.

درصد آلودگي رايانه‌ها در كشور ‪W32/Sdbot.ftp.worm ۵/۱۴‬ ‪W32/Wukill.A.worm ۵/۰۰‬ ‪W32/Rontok.B.wor m ۳/۷۴‬ ‪Trj/VB.PA ۳/۰۷‬ ‪W32/Jeefo.A.drp ۲/۵۴‬ ‪ ۲/۳۳‬ ‪W32/Tearec.A.worm!CME- 24‬ كاربران‌رايانه‌براي اطمينان از عدم آلودگي سيستم‌هايشان به كدهاي مخرب فوق مي‌توانند به آدرس اينترنتي ‪ http://www.pandasoftware.com/activescan‬مراجعه كنند.

منبعموضوعات مشابه: