نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 از مجموع 8
سپاس ها 1سپاس

موضوع: مشکل در استارت اسکویید پس از طی مراحل زیر لطفا راهنمایی کنید

  
 1. #1
  نام حقيقي: نت

  خواننده شناسه تصویری fun_9990
  تاریخ عضویت
  Apr 2010
  محل سکونت
  live
  نوشته
  128
  سپاسگزاری شده
  8
  سپاسگزاری کرده
  61
  مشکل در استارت اسکویید پس از طی مراحل زیر لطفا راهنمایی کنید
  yum install squid

  بعد فولدر ساختن و دادن دسترسی


  mkdir /cache
  chown -v 777 /cache

  to ye
  /var/log
  mkdir /var/log/squid
  chown -v 777 /var/log/squid

  بعد
  vi /etc/squid/squid.conf

  http_port 3128 transparent
  hierarchy_stoplist cgi-bin ?
  acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
  cache deny QUERY
  acl apache rep_header Server ^Apache
  cache_dir aufs /var/spool/squid 8192 32 512
  log_fqdn off
  debug_options ALL,1
  refresh_pattern ^ftp: 2880 25% 10080
  refresh_pattern ^gopher: 2880 0% 2880
  refresh_pattern -i \.(htmx|xhtml|sxml|shtml|java|aspx|perl)$ 5760 60% 10080 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(do|asp|css|php|xml|ocx|html|chtml|phtml)$ 5760 60% 10080 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(jpg|jpe|aac|jpeg|gif|png|bmp|pic)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(mpg|mpeg|mov|avi|midi|wmv|asx|thm)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(mid|wav|mp[234]|rm|ra|ram|wma|au)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(css|js|jar|class|pdf|doc|swf|txt)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(exe|tgz|tbz|tar|gz|bz2|zip|rar|cab)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(xbm|thb|dcr|art|spl|viv|z|vrm|vrml)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(jpg|jpe|aac|jpeg|gif|png|bmp|pic)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(aif|aifc|aiff|arj|c|cpt|dir|dxr|hqx)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(lha|lzh|movie|mpe|mpga|pl|ppt|ps|qt)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern -i \.(qtm|ras|sea|sit|tif|tiff|js|jsp|fla)$ 20160 95% 99000 ignore-reload override-expire override-lastmod
  refresh_pattern http://*.windowsupdate.microsoft.com/ 300 60% 20160
  refresh_pattern Microsoft Windows Update 300 60% 20160
  refresh_pattern http://download.macromedia.com/ 300 60% 20160
  refresh_pattern Microsoft Download Center 300 60% 20160
  refresh_pattern Office - Microsoft Office 300 60% 20160
  refresh_pattern http://wxpsp2.microsoft.com/ 300 60% 20160
  refresh_pattern IBM Support and downloads 300 60% 20160
  refresh_pattern http://w2ksp4.microsoft.com/ 300 60% 20160
  refresh_pattern http://xpsp1.microsoft.com/ 300 60% 20160
  refresh_pattern ftp://ftp.nai.com/ 300 60% 20160
  refresh_pattern . 300 50% 4320
  negative_ttl 5 minutes
  positive_dns_ttl 24 hours
  negative_dns_ttl 1 minute
  cache_mgr admin@hajiWashington.com
  cache_mem 128 MB
  maximum_object_size 20 MB
  cache_replacement_policy heap LFUDA
  cache_swap_low 90
  cache_swap_high 95
  maximum_object_size_in_memory 50 KB
  logfile_rotate 10
  memory_pools off
  quick_abort_min 0 KB
  quick_abort_max 0 KB
  log_icp_queries off
  client_db off
  half_closed_clients off
  pid_filename /var/run/squid.pid
  error_directory /etc/squid/errors
  cache_log /dev/null
  cache_store_log /dev/null
  acl manager proto cache_object
  #access_log /var/log/squid/access.log squid
  acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
  acl lan src 192.168.169.0/255.255.255.0
  acl wan src 2x.x.x.0/255.255.255.0
  acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
  acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
  acl SSL_ports port 443 563
  acl Safe_ports port 80
  acl Safe_ports port 21
  acl Safe_ports port 443 563
  acl Safe_ports port 70
  acl Safe_ports port 210
  acl Safe_ports port 1025-65535
  acl Safe_ports port 280
  acl Safe_ports port 488
  acl Safe_ports port 591
  acl Safe_ports port 777
  acl CONNECT method CONNECT
  http_access allow manager localhost
  http_access deny !Safe_ports
  http_access deny CONNECT !SSL_ports
  http_access deny to_localhost
  http_access allow localhost
  http_access allow lan
  http_access allow wan
  http_access deny all
  icp_access allow lan
  icp_access allow wan
  http_reply_access allow lan
  http_reply_access allow wan
  visible_hostname hajiWashington
  logfile_rotate 2
  strip_query_terms off
  cache_effective_user squid

  squid -z

  در این فایل زدم

  /etc/rc.d/rc.local

  iptables -A PREROUTING -p tcp -t nat -d [ip cache server] --dport 3128 -j DROP

  iptables -A PREROUTING -p tcp -t nat -s 10.169.254.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to 3128

  iptables -A PREROUTING -p tcp -t nat --dport 80 -j DROP

  بعد

  # iptables -F
  # iptables -X
  # iptables -t nat -F
  # iptables -t nat -X
  # iptables -t mangle -F
  # iptables -t mangle -X
  # iptables -P INPUT ACCEPT
  # iptables -P OUTPUT ACCEPT
  # iptables -P FORWARD ACCEPT

  vi /etc/squid/squid.conf
  chkconfig squid on
  /etc/init.d/squid startOutput:

  در ایجا هم زدم
  /etc/sysctl.conf

  net.ipv4.ip_forward = 1


  هر بلایی بگین سرش اوردم نمی دونم چرا اوکی نمیشه قبلا یه بار زده بودم خیلی راحت اوکی شد الان 3 روزه هر کار می کنم اوکی نمیشه


  خیلی اذیتم می کنه لطفا کمکمممممممممممم کنید

  version 2.7 squid

  version 2.7 squid  موضوعات مشابه:
  ویرایش توسط fun_9990 : 2012-02-11 در ساعت 09:23 AM
  دو چيز هيچ وقت از ياد آدمها نميره
  يکي: دوست هاي خوب
  يکي ديگه: روزهاي خوب

 2. #2
  نام حقيقي: حامد عباسی

  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Nov 2010
  محل سکونت
  گرگان
  نوشته
  182
  سپاسگزاری شده
  107
  سپاسگزاری کرده
  1967
  اول اسکویید رو استارت کنید تا خطا بگیرید و بعد لطفا خروجی دستور زیر رو پست کنید :
  tail /var/log/squid/squid.out 3. #3
  نام حقيقي: نت

  خواننده شناسه تصویری fun_9990
  تاریخ عضویت
  Apr 2010
  محل سکونت
  live
  نوشته
  128
  سپاسگزاری شده
  8
  سپاسگزاری کرده
  61
  اینو ارور داد


  2012/02/10 22:02:10| parseConfigFile: line 7 unrecognized: 'httpd_accel_uses_host_header on'
  squid: ERROR: No running copy
  2012/02/10 22:02:10| parseConfigFile: line 4 unrecognized: 'httpd_accel_host virtual'
  2012/02/10 22:02:10| parseConfigFile: line 5 unrecognized: 'httpd_accel_port 80'
  2012/02/10 22:02:10| parseConfigFile: line 6 unrecognized: 'httpd_accel_with_proxy off'
  2012/02/10 22:02:10| parseConfigFile: line 7 unrecognized: 'httpd_accel_uses_host_header on'
  squid: ERROR: No running copy
  2012/02/10 22:03:25| Creating Swap Directories
  FATAL: Bungled squid.conf line 25: refresh_pattern Microsoft Windows Update 300 60% 20160
  Squid Cache (Version 2.6.STABLE21): Terminated abnormally.


  ویرایش توسط fun_9990 : 2012-02-12 در ساعت 01:27 AM
  دو چيز هيچ وقت از ياد آدمها نميره
  يکي: دوست هاي خوب
  يکي ديگه: روزهاي خوب

 4. #4
  نام حقيقي: نت

  خواننده شناسه تصویری fun_9990
  تاریخ عضویت
  Apr 2010
  محل سکونت
  live
  نوشته
  128
  سپاسگزاری شده
  8
  سپاسگزاری کرده
  61
  دوستان خواهشا کمک کنید چرا هیچ کی کمک نمی کنه


  دو چيز هيچ وقت از ياد آدمها نميره
  يکي: دوست هاي خوب
  يکي ديگه: روزهاي خوب

 5. #5
  نام حقيقي: حامد عباسی

  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Nov 2010
  محل سکونت
  گرگان
  نوشته
  182
  سپاسگزاری شده
  107
  سپاسگزاری کرده
  1967
  شما کانفیگ رو از جای دیگه کپی کردی روی این
  این کانفیگ به این ورژن نمیخوره
  البته شما متن کامل squifd.conf رو نذاشتید تا مشکل رو دقیق به شما بگم
  توصیه میکنم ابتدا اسکویید رو پاک کنید و تمام کانفیگ های که ذخیره میکنه رو هم حذف کنید (rm -Rvf /etc/squid)
  بعد اون رو نصب کنید . با توجه به اینکه کانفیگ اختصاصی خاصی رو انجام نداده اید، بعد از نصب دوباره حالت ترانسپرنت را در کانفیگ اصلی اسکویید فعال کنیید و آی پی های لازم را با توجه به شرایط خود تغییر دهید


  ویرایش توسط f14f21 : 2012-02-12 در ساعت 10:21 PM علت: اشتباه

 6. #6
  نام حقيقي: نت

  خواننده شناسه تصویری fun_9990
  تاریخ عضویت
  Apr 2010
  محل سکونت
  live
  نوشته
  128
  سپاسگزاری شده
  8
  سپاسگزاری کرده
  61
  من این کار رو کردم ولی مجدد نصب کردم و باز هم همون اش و همون کاسه میشه اموزش نصبش رو برام بفرستین یه برسی مجدد کنم ؟ سنت او اس 5.7 و اسکویید 2.6


  دو چيز هيچ وقت از ياد آدمها نميره
  يکي: دوست هاي خوب
  يکي ديگه: روزهاي خوب

 7. #7
  نام حقيقي: Peyman Yousefi

  عضو ویژه شناسه تصویری darklove
  تاریخ عضویت
  Oct 2005
  محل سکونت
  ABHAR
  نوشته
  3,327
  سپاسگزاری شده
  1003
  سپاسگزاری کرده
  317
  نوشته های وبلاگ
  7
  مشكل شما از Config ميباشد.
  بهتر است عوض كنيد و آموزشي هم كه در انجمن قرار دارد مربوط به نسخه 2.4 ميباشد.


  mgholami سپاسگزاری کرده است.

 8. #8
  نام حقيقي: نت

  خواننده شناسه تصویری fun_9990
  تاریخ عضویت
  Apr 2010
  محل سکونت
  live
  نوشته
  128
  سپاسگزاری شده
  8
  سپاسگزاری کرده
  61
  خوب من الان چی کار باید بکنم

  من می خواستم الان یه موضوع جدید ایجاد کنم و توش این حرفهای دلم رو بزنم اینجا می نویسم و دیگه موضوع جدید ایجاد نمی کنم . ببینید من یه بار یه جا گفتم برای یه مشکلی که داشتم هزینه می دم یکی بیاد کمکم کنه

  روز بعد از طرف اجمن پیغامی اومد که پست های تجاری در ازای کار نکنید

  درد من اینه . من الان اینجا پست می زارم الان حدود 15 روز هست منتظر هستم کسی جواب نمیده

  البته منتی هم برای کسی نیست و هر کی جواب میده فقط از روی احساس وظیفه و انسانیت داره کمک می کنه

  موضوع با درخواست کار با هزینه هم می کنم موضوع بسته می شه . اینجا هم که مدت ها منتظر میشم خبری نمیشه

  یکی به من دوستانه بگه من نوعی گناهم چیه . الان نه می تونم به جوابم برسم و نه کاری می تونم بکنم

  بهترین انجمن عملی کشور هم تیکت می زنم و اج و واج می مونم و نمی تونم نتیجه بگیرم و هر موقع هم می گم در

  قبال پول برام کار یه نفر برام کمک کنه موضوع بسته میشه .

  الان شما اقا پیمان بگید من کدوم اموزش رو برم

  خداییش ادم نمی دونم چی کار بکنه


  ویرایش توسط fun_9990 : 2012-02-22 در ساعت 10:36 PM
  دو چيز هيچ وقت از ياد آدمها نميره
  يکي: دوست هاي خوب
  يکي ديگه: روزهاي خوب

کلمات کلیدی در جستجوها:

اسکویید پروکسی ویدیو

مشکل مرحله 12 squids

آموزش پاک کردن لوگ اسکویید

tproxy روی اسکویید 2.7

varlog پاك كنيد

یوزر خواستن هنگام شیر

FATAL: Bungled squid.conf line 4: acl manager proto cache_object

ريدايركت كردن در اسكوييد

مراحل کانفیگ squid

اسکویید

squid: ERROR: No running copy

مشکلات در اتصال به سرور اسکویید با

حذف اسکویید

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •