سلام
دوستان ایا باید حتما برنامه Internet Access Monitor For ISA بر روی خود Isa server نصب شود یا میتوان ان را بر روی سیستم دیگری هم نصب کرد و مسیر فایلهای لاگ ایزا را به ان داد؟موضوعات مشابه: