برای مشاهده لحظه ای مصرف ترافیک کاربران توسط خود آنها نرم افزار کوچکی در مسیر C:\Program Files\Microsoft Forefront Threat Management Gateway\Bandwidth Splitter\BMonitor وجود دارد که میتوان از طریق آن در هر لحظه میزان ترافیک خروجی ، ورودی ، مجموع ترافیک ورودی و خروجی ، تعداد Connection ها و ترافیک باقیمانده را مشاهده نمود.
میتوان این نرم افزار کوچک را برای کاربران Share نمود تا بتوانند از طریق آن ترافیک خود را مانیتور نمایند. این نرم افزار از پورت 15000 و پروتوکل TCP برای ارتباط با سرور ISA/TMG و نرم افزار Bandwidth Splitter استفاده میکند. از اینرو باید یک Access Rule ایجاد نمود که اجازه برقراری این ارتباط را از Internal Network به Local Host فراهم نماید.

منبع : netssaموضوعات مشابه: