یک آیزا 2004 نصب کردم و به خوبی کار میکنه ولی هر چند ساعت یک با سرویسش stop میشه و من مجبورم خودم start کنم. لطفا کمک کنید . خیلی مهمهموضوعات مشابه: