یا سلام
یک انترانت داخلی با شرپویت درست کرده که به صورت اوکالی درست کارمی کند ولی وقتی آن را درایزا پابیش میکنم پنجره مربوط به یوزر و پسورد را می آورد یعنی یوزرهای دامین را ولی وقتی یوزر و پسورد را وارد میکنم error cannot be display نمایش داده می شود و هیچ پیجی باز نمی شودموضوعات مشابه: