دوستان سلام
من میخواهم CacheXpress ابتدا حتما ادرس ها را اول بصورت Direct بیاورد و پس از آن object ها را از peer البته ابن کار را هم کرده ام ولی همیشه درست کار نمیکند .
ضمنا در traffic control اول http url را بصورت htm. و direct و بقیه را بصورت round robin از parent تنظیم کرده ام لطفا راهنمایی بفرمایید.موضوعات مشابه: