رنج اي پي هاي من از 95.81.127.1 شروع ميشه و تا 95.81.127.64 ادامه دارد
من براي كش كردن برنامه كش اكسپرس نصب كردم از ديروز متوجه شدم اي پي هاي عجيبي در كش ديده ميشوند يعني اين هي پي ها وارد ميشوند و پهناي باند را اشغال ميكنند يك عكس از صفحه كش گرفتم تا بهتر متوجه بشين


چطور ميتونم جلوي ورود اين اي پي هارو بگيرم؟موضوعات مشابه: