چند وقتی میشه از یه وای فای استفاده میکردم که مودمه تو خونه ما نبود!

چجوری مودم رو پیدا کنم و برم از صاحبش بخشش بطلبم ؟موضوعات مشابه: