چگونه می توان نام یک سرور خاص را به تمام log on to همه user ها اضافه نمود
من در دامین خود حدود 500 یوزر دارم .
می خوام همه گروهی انجام بشه نه به صورت تک تک