من یک پالیسی ایجاد کردم و به گروه مورد نظر لینکش کردم . در تنظیمات پالیسی هم در قسمت :
Computer Configuration > Polices > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment
قسمت change the system time ، یوزر مورد نظر را در قسمت Define this policy setting اضافه کردم .
و بعد هم از دستور gpupdate /force استفاده کردم .

ولی متاسفانه این پالیسی روی سیستم مورد نظر اعمال نمیشه .
لطفا راهنمایی کنید .موضوعات مشابه: