دوستان درود
در موارد بسیاری در سازمانها کاربر ادعا می کنه پس از logoff از ویندوز و login مجدد کل اطلاعات desktop و ... خودش رو از دست داده و در واقع با یک کاربر یا بهتر بگم profile خام روبرو شده.
برای چی این مشکل به وجود اومده؟
راه حل خوب براش پیدا کنیم با توضیح قابل درک.
من تو اینترنت یه راه حل براش پیدا کردم و جواب داد اما دلیل مشکل رو دقیقا نمی دونم و فکر کنم راه حل بهتر هم وجود داشته باشه.
ممنون از همفکری شماموضوعات مشابه: