سلام توی سرور 2012 از مسیر adsi رفتم و مقدار ms-DS-MachineAccountQuota رو تغییر دادم اما اعمال نمیشه کسی نمیدونه باید چیکار کنم؟موضوعات مشابه: