با احترام خدمت اساتید

بنده مشکلی دارم عجیب

سیستمی تحت دامین وقتی با یوزر ادمین لاگین میکنه برنامه حسابداری خوب کار میکنه
اما وقتی همان سیستم با یوزری غیر ادمین لاگین میکنه برنامه ارور apphangb1 میده و میبنده

ممنونم از راهنماییتون