دوستان کسی هست که بلد باشه با این نرمز افزار چطوری batch file میسازند. یه مثالی بزنه.
و یا نرم افزارهای مشابه این نرم افزار که اینکارو بکنه.
با تشکرموضوعات مشابه: