با سلام،
تمام یوزرهای داخل شبکه دسترسی administrator و domain admin داشتن، بعد از تغییر دسترسیشان یوزر ها نمی توانستند فایل shortcut شده در desktop یکی از کلاینتها که از یک فایل اکسل یا ورد که در یکی از درایوهای سیستم اش بود را باز کنند و به تمام یوزرهای دیگر به غیر از یوزری که بر روی همان سیستمی که فایل در آن قرار داشت، پیغام permission میداد و وقتی دنبال راه حل برای رفع مشکل بودم این موضوع رسیدم که مشکل از تغییر دسترسی ها بوده است.
به آن یوزری که بر روی سیستمی که فایل بر روی آن بود دسترسی هم administrator و هم domain admin دادم و هم یوزری که میخواست فایل را از روی کلاینت مورد نظر باز کند دسترسی مشابه را دادم یوزر میتوانست فایل را باز کند ولی اگر فقط به یکی از یوزرها این نوع دسترسی را میدادم یا فقط دسترسی administrator را میدادم هنوز همان مشکل را داشت.موضوعات مشابه: