سلام
در صورتی که سه هار داشته باشیم و raid 5
اگر یکی از هار ها faile بشود باید چه کار کرد؟
در حالی که سیستم بوت نمیشود. و هارد اول این اشکال رو داره؟موضوعات مشابه: