1 - ابتدا با بوت دی وی دی نصب ویندوز سرور بیاین بالا
2 - Repair and System Recovery Tool را انتخاب کنید
3-
Command Prompt را انتخاب کنید
4 - کدهای زیر را در command prompt وارد کنید
Rename c:\boot\BCD bcd.old
Bootrec / RebuildBcd
Bootrec / FIXMBR
Bootrec / FixBoot
Cd “X:\Sources\recovery”
StartRep.exe

5- حالا سرور را ریست کنید تا ویندوز شما درست شود .

توجه : اگر از Hyper-V استفاده می کنید پس از بالا آمدن ویندوز
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto را در command prompt وارد کنید و سیستم را ریست کنید و الا Hyper-V تون کار نمی کنه .موضوعات مشابه: