با سلام
چگونه می توان تعداد یوزرهای ایجاد شده در یک OU و گروه را شمارش کرد؟
تشکرموضوعات مشابه: