من میخواهم بین دو شبکه با رنج های مختلف ارتباط برقرار کنم با استفاده از LAN Routing در win server 2008 .
روی سرور 2 کارت شبکه دارم یکی با آیپی 192.168.10.11ودیگری با آیپی 192.168.20.11.راهنمایی بفرمایید چهstatic route هایی بنویسم.
در ضمن از کلاینتها به سرور پینگ داره ولی از سرور به کلاینتها پینگ نداره .موضوعات مشابه: