سلام

اگر در شبکه کامپیوتر های windows 98 یا windows NT داشته باشیم آیا تاثیری در انتخاب نوع relationship دارد؟

زمانی که می پرسه نوع trust رو مشخص کنیم میگه Realm trust یا trust with a windows domain چه حالتی باید انتخاب بشه؟موضوعات مشابه: