سلام
من يك برنامه رو با remote app باز مي كنم بعد از يك تايمي كه مي گذره يا چند بار برنامه باز و بسته مي شه بخوام دوباره بازش كنم فقط يك صفحه سياه باز ميشه و بايد توي سشن منيجر remote app برم و سشن اون كاربر رو ريست كنم تا مجددا بتونه وارد برنامه شه
حالا من چطوري ميتونم اين مشكل رو حل كنم يا بتونم تنظيم كنم بعد از يك تايمي سشن كاربر بسته شه
تشكرموضوعات مشابه: