منظورم اینکه نمیتونید فایل php که پیدا کرده را در یک محل دیگر ریکاوری کنید.
منظورم اینکه مثلا راست کلیک کنیدو در جایی غیر از مسیر پیش فرضش ریکاوری کنید.
اگه نشد . نرم افزار Active undelete هم نرم افزار قوی است ولی مطمئن نیستم که از PHP پشتیبانی میکنه یا نه .