سرور 2008 رو به دامین 2003 نمیتوان join کنم یعنی join میشه ولی بعد از مدتی با user , pass دامین به ویندوز 2008 نمیتونم login کنم (میگه user , pass اشتباه است )
وقتی disjoin میکنم تا دوباره کار join به دامین رو انجام بدم اجازه نمیدهد.
برای upgrade از 2003 به 2008 نیاز دارم به اینکه ابتدا 2008 را به عنوان additional به دامین اضافه کنم ...موضوعات مشابه: