با سلام خدمت دوستان
ما برای اتصال SQL بین دفتر مرکزی و کارخانه از RRAS به صورت NPS Login با IP ولید استفاده کردیم هنگام اتصال در دفتر مرکزی با این پیغام مواجه میشه


به نظر شما مشکل از کجاستموضوعات مشابه: