سلام.
من برای انتقال اطلاعات اکتیو از یک دامین به دامین دیگر که کاملا مشابه و همنام یکدیگر هستند از دستور LDIFDE استفاده کردم و اکسپورت گرفتم.
در طرف دوم برای Import به خطا بر خورد کردم که به این شرح است :
Line 2 Unwilling To perform:
The server side erroe is : The specified instance type is not vali

لطفا راهنمایی کنید که چطور این خطا برطرف میشهموضوعات مشابه: