من یک یوزربنام s1ساختم وتنظیمات دلخواه آن را انجام دادم بعد بایوزر ادمین واردسیستم شدم وتیک فایلهای هایدن رادرفولدرآپشن برداشتم تا پروفایل یوزررا کپی کنم دردرایو دیگر ،ولی خطا میدهد که شما مجوزاین کارراندارید،جالبتراینکه درصفحه user profile گزینه copy to برای پروفایل s1غیرفعال است حالا به نظر آقایان چرا همچین وضعیتی در چند سیستم برقراراست درحالی که در سیستمی خارج ازمجموعه با این مشکل روبرونیستم

خطا:you require permission from the computers from the computers administrator to make change to this folderموضوعات مشابه: