سلام دوستان.یک شبکه با ویژگی های زیر رو میخوام تحت دامنه ببرم.شبکه اینترانت هست و دسترسی به اینترنت نداریم
شبکه با حدود 80 کاربر.حدود 30 کاربر در سایت مرکزی.ارتباط حدود 30 سایت با ما به صورت vsat انجام میشه.یک برنامه تحت شبکه نرم افزاری داریم برای ارتباط.
بهترین solution رو میخوام از لحاظ سرور و سرویس هاموضوعات مشابه: