با سلام
بنده در سایت در خصوص نرم افزار چت در دامین جستجو بسیار کردم و نرم افزار vypress chat را حدود یکسال است که نصب کرده ام و بسیار خوب کار کرده است. مشکل این است که در روی برخی از کامپیوترها دو یورز تعریف شده و برخی از مدیران درخواست می کنند که یکی از یوزرهای این کامپیوترها چت نداشته باشد و دیگری داشته باشد و به همین دلیل نمی شود نرم افزار را از کامپیوتر مورد نظر پاک کرد چون یکی از یوزرها نیاز دارد که بتواند چت کند و دیگری باید محدود شود و نتواند چت کند. آیا نرم افزار چت در شبکه دامین وجود دارد که بتوان برخی از کاربران را محدود کرد که نتوانند چت کنند و امکان مدیریت از سوی سرور را داشته باشد.
ممنونموضوعات مشابه: