باسلام

باتوجه به اینکه دردومین من درایوcراnulکرده ام چندین مشکل پیدا کردم ازجمله:

1-هر بار که یوزر لاگین می کند تنظیمات مربوط به اینترنت اکسپلورررادوباره انجام دهد چه بایدکرد؟
2-اسکرین سیوردرسیستمها کار نمی کند وکنترل آلت دیلیت برروی مانیتورآمده وباقی می ماند؟
3-به نظرشما همین که من در یوزر خاصی درایوcراnullکرده ام از لحاظ امنیتی کافی است یا باید موارد دیگری نیز بکاربرم؟

ممنونم از توجهی که به مشکل بنده دارید ومراراهنمایی میکنید دوستان ،متشکرم