با سلام
در شبكه بنده در تمام سيستم در درايو C يكسري فايل TMP‌ايجاد مي شود كه باعث اختلال نرم افزار كلاينت مي شود و سيستم هنگ مي كند

بصورت اتومات اين فايلها در درايو ايجاد مي شوند