کسی اطلاع داره چطوری میشه از ویندوز XP برای استفاده در سرویس WDS ویندوز 2008R2 فایل wim ایجاد کرد؟ یا بهتر سوال کنم، می خوام از طریق WDS ویندوز 2008R2، ویندوز XP نصب کنم، چطوری اینکار را میشه انجام داد؟ در حال حاضر ویندوز 7 و 2008 و 2008R2 را نصب می کنم اما اولویتم ویندوز XP هستش. لطفا راهنمایی کنید.
WDS= Windows deployment Serviceموضوعات مشابه: