این مشکل من فکر کنم که تو این فروم شبیه اسپم شده!!!
یک بار طرح شبکه رو می زارم تا ببینیم کی می تونه این مشکل منو حل کنه؟!!
در حال کامپوترهای حاظر شبکه مجازی می تونن به کتمپیوترهای شبکه فیزیکی پینگ کنن ولی فیزیکی ها نمی تونن دسترسی داشته باشن؟!
مشکل کجاست؟ و با RRAS چطور حل می شه؟
روی سرور hyper-v نصب شده است.موضوعات مشابه: