با سلام

در یک شبکه دامین کنترلر اکتیو دایرکتوری 2008 دارم و در این دامین ftp سرور راه اندازی کردم دنبال راه حلی هستم که کاربران

دامین وقتی وارد ftp میشوند بصورت خودکار یک فولدر به اسم آن کاربر ایجاد شود و بقیه کاربران نتوانند به آن دستررسی داشته

باشنداین کار به صورت دستی در قسمت isolation وجود دارد ولی در تعداد کاربر زیاد عملی نیست

با تشکرموضوعات مشابه: