مانی که می خواهید در GPO دنبال یک تنظیم خاص بگردید می تواند زمان زیادی بگیرد. برای این کار کافی است که Administrative Template رفته و مراحل زیر را انجام دهید.

گزینه Filter On را انتخاب کنید. دوباره راست کلیک کرده و سپس روی Filter Option کلیک کنید.

گزینه Enable Keyword Filters را انتخاب کنید. سپس در قسمت Filter for word(s) کلمه مورد نظر خود را بنویسید.


مرجع :یک نکته کوتاه: جستجو در Group Policy | حرفه ای باش
موضوعات مشابه: