من روی سیستم مجازیم یک 7 نصب کردم و یکم برنامه روش نصب کردم.
بعد با capture wds ازش image گرفتم.
بعداز export از wds و واردکردن در WSIM با این پیغام روبرو میشم؟

Windows SIM was unable to generate a catalog. For troubleshooting assistance, see the topic: 'Windows System Image Manager Technical Reference' in the Windows OPK or Windows AIK User's Guide.

چرا؟؟چطور حلش کنم؟موضوعات مشابه: