با سلام
شبکه من domain controller win2008r2 داره و کاربران join هستند چند روزه بدون تغییری کاربران وقتی وارد my network places->entire network می شوند پیغام عدم دستررسی می ده حتی administrator نمی تونه entire network را ببینه gpo هم جدید ایجاد کردم و فقط پسورد ها را ساده کردم وبقیه not define هستندموضوعات مشابه: