باسلام
لطفاراهنمایی کنید
من یک شبکه با400کامپیوتردارم که بوسیله میکروتیک به اینترنت متصلند وآیپی خود راازمیکروتیک میگیرندباdhcp
دراین حالت یک اکتیودایرکتوری نیزنصب کرده ام امابااین حال که dnsمیکروتیک راآیپی dc قرارداده ام
وبادادن آیپی دستی به سیستمها عضودومین می شوند،زمانی که dhcpهستند دیگرنمی تواندلاگین شوند مشکل چیست؟ضمنا دراین چنین شبکه ای تنظیمات دیگری نیز باید رعایت شود؟
متشکرم