با سلام
از دوستان تقاضا دارم اگر درسایت مطلبی درخصوص شرایط ترمینالهای تحت دامین از نظرتاثیر هماهنگی ویکسان بودن نوع کارت شبکه در سرعت تبادل اطلاعات وجود دارد اعلام نموده ویا اعلام نظر نمایند با تشکر