در یک domain با Mixed DFL که 3 تا DC با سیستم عامل های Win 2003, Win 2000, Win NT داره
امکان ساختن یک گروه Universal Distribution وجود داره، در حالی که در Win NT چیزی بنام گروه Universal Distribution وجود نداره!

یعنی در همچین شرایطی ما میتونیم یک Universal Distribution داشته باشیم و به مشکلی هم بر نمیخوریم در حالی که گروه های Universal و Distribution اساسا" در Win NT تعریف نشدن!

کسی میدونه چرا با وجود Win NT در این domain ما به مشکلی بر نمیخوریم ؟؟موضوعات مشابه: