با سلام چرا نمیتونم به دومین Log in کنم
این خطل رو میده وقتی یوسر و پس میزنم
The local policy of this system dose not permit you to log on interactivly
موضوعات مشابه: