سلام
سروری دارم 2003 که به عنوان CA پیکربندی شده است و میخواهم با آن چندین سایت را HTTPS کنم.
سایتها را در IIS طوری تنظیم میکنم که از این سرور Certificate بگیرند اما کلاینتها موقع باز کردن سایت پیغام مشخص نبودن کمپانی را میدهند
تواسنتم با اضافه کردن Certificate یک سایت در Trusted Certificate Authorities در G. Policy و اعمال آن به کلاینتها برای آن سایت مشکل را حل کنم
اما چند سایت دیگر هم هست
چگونه میتوانم در دامین پالیسی داشته باشم که بگویم هر Cert که توسط این سرور Issue شده مورد تایید است ؟
ممنونموضوعات مشابه: