گاهی ممکن است به دلایل مختلفی بخواهید که سرویس DHCP موجود بر روی یک سرور را به سروری دیگر انتقال دهید. در این حالت بایستی ابتدا از اطلاعات مرتبط با سرویس DHCP در سرور اول پشتیبان تهیه نموده، سرویس DHCP را غیر فعال کرده و سپس فایل های پشتیبان تولید شده را به سرور دوم انتقال دهید. در زیر به چگونگی گرفتن پشتیبان از سرور اول اشاره شده است:
حال نوبت به غیر فعال نمودن سرویس DHCP می باشد. نحوه انجام این کار در تصاویر زیر آمده است:

بعد از انجام اقدامات فوق و انتقال فایل های پشتیبان به سرور دوم، اقدام به نصب سرویس DHCP در سرور دوم می نماییم. در تصاویر زیر به چگونگی انجام این کار اشاره شده است:بعد از نصب سرویس DHCP در سرور دوم، حال بایستی اطلاعات پشتیبان گرفته شده در مراحل قبل را در سرور دوم بازگردانیم. فرض کنید که اطلاعات مرتبط با پشتیبان گیری از اطلاعات سرویس DHCP را در درایو C سرور دوم قرار داده ایم. در این حالت به منظور بازگرداندن این اطلاعات کافیست طبق تصاویر زیر اقدام نمایید:بعد از اتمام عملیات بازگردانی اطلاعات، این بار نوبت به Authorize نمودن سرور DHCP می باشد. به منظور انجام این کار کافیست طبق تصویر زیر عمل کنید:


حال اگر کلاینت های موجود در شبکه، راه اندازی مجدد (restart) گردند، سرور دوم را به عنوان سرور DHCP خود برمی گزینند.


منبع : iransec
رضا علیخانیموضوعات مشابه: